Euritmia tanár, Napközis nevelő – teljes állásban, Napközis nevelő – fél állásban, Ének szakos tanár, Középiskolai fizika szakos tanár, Középiskolai földrajz szakos tanár, Kertészet tanár

A Hámori Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Tanári Konferenciája pályázatot hirdet

az alábbi állások betöltésére

a 2017/18 tanévtől

 

Euritmia tanár

Napközis nevelő – teljes állásban

Napközis nevelő – fél állásban

Ének szakos tanár

Középiskolai fizika szakos tanár

Középiskolai földrajz szakos tanár

Kertészet tanár

 

Feladatok:

Az euritmia tanár feladata az euritmia tantárgy tanítása 1-12. évfolyamokon. Aktív részvétel az iskola pedagógiai munkájában, az ünnepek szervezésében, az iskolaműködtetési feladatokban.

A napközis nevelő feladata a 2. és 3. osztályos napközis csoport életének szervezése. A teljes állású napközis nevelő feladatai közé tartozik az osztálytanítók szükség szerinti helyettesítése is. Aktív részvétel az iskola pedagógiai munkájában, az iskolaműködtetési feladatok ellátásában.

Az ének tanár feladata az iskola zenei életének szervezése a 1-12. évfolyamok zenetanítása mellett, illetve érettségi felkészítés 13. osztályban. Aktív részvétel az iskola pedagógiai munkájában, az ünnepek szervezésében.

A fizika és a földrajz tanár feladata 7-13. évfolyamokon a fizika és a földrajz tantárgyak tanítása főoktatásban, a tanulók felkészítése az érettségi vizsgára. Aktív részvétel az iskola pedagógiai munkájában, elsősorban a középiskolai élet, projektek, ünnepek szervezésében, vezetésében, valamint az iskolaműködtetési feladatokban.

Az kertészet tanár feladata a kertészet tantárgy tanítása 6-8. osztályokban heti 6 szakórában, és az az iskola gyakorlókertjének biodinamikus művelése.

Elvárásaink:
Olyan pedagógusok jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek az antropozófia emberszemlélete iránt, illetve vállalják, hogy megismerik azt. Nyitottak a Waldorf-pedagógiai kutatómunkára, és szívesen vennének részt egy független, önigazgató iskola aktív pedagógiai tevékenységében.

Az állások betöltésének feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen a megfelelő végzettség és szakképzettség mellett waldorf tanári képesítéssel, vagy vállalja, hogy a munkába állástól számított két éven belül elkezdi valamelyik akkreditált posztgraduális Waldorf-tanár alapképzést.

Napközis nevelőnek elsősorban olyan pedagógusok jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon osztálytanítói vagy szaktanári munkakört szeretnének betölteni. Az állás betöltéséhez bármilyen pedagógiai végzettség megfelel.

Jelentkezés módja:

Az iskola címére elektronikus vagy postai úton benyújtott pályázat, mely a következőket tartalmazza:

  • Szakmai önéletrajz

  • Motivációs levél.

  • Ajánlás(ok), referencia

  • Az állás betöltéséhez szükséges végzettségét igazoló dokumentum(ok) másolata(i)

A lehetőleg kézzel írt motivációs levélben kérjük, a jelentkező térjen ki arra, hogy pedagógusként eddig milyen kihívásokat, nehézségeket, sikereket élt meg, milyen fejlődési utat járt be, milyen további szakmai tervei, célkitűzései vannak. Mi motiválja a jelentkezésben, miért szeretne az iskolában tanítani.

Jelentkezés határideje: 2017. június 30.

A jelentkezőket személyes beszélgetésre fogjuk hívni.

Lejárat dátuma: 

2017. 09. 01.