“A közép-tagozat minősége” nemzetközi továbbképzés 2019

Kedves Tanárok!

Az IAO (A közép-kelet-európai és más keleti országok Nemzetközi Waldorf-pedagógiai Szövetsége) középtagozat szakmai erősítése témakörben 2018. július 11-14-én, Solymáron a

Waldorfpedagógiai Intézetben megrendezett

A közép-tagozat minősége

  1. nemzetközi továbbképzésén felmerült az igény a munka folytatására, így 2019 nyarán is tervezzük az újabb találkozót, újabb tanítási tantárgyak feldolgozásával, az eredeti célkitűzésekkel, melyek a közép-tagozat szakmai elmélyítésében szeretnének segítséget nyújtani:

– abban, hogy szokásokat és az általános tantárgyi tartalmakat a tanár egyéni, oktatási, nevelési szemléletmóddá tudja formálni;

– a témákat és a módszereket sikerüljön fantáziával áthatni;

– nyíljon lehetőség a fenomenológiai lépések begyakorlására a természettudományos tárgyakban;

– a témák elmélyítő feltárása történjen meg más tárgyak megközelítéséből is;

– nyíljon lehetőség művészeti tartalmak gyakorlására;

Az embertani szempontok, a gyermeki fejlődési szakaszok a tárgyalt témák összefüggésében kerülnek feldolgozásra.

A középtagozat szakmai erősítését szolgáló továbbképzés (Qualität der Mittelstufe) előadásain az általános embertan elmélyítésére, szakcsoportokban a módszertani megújulásra helyezzük ismét a hangsúlyt.

A 2019-es továbbképzésre előreláthatólag június végén kerülhet csak sor, Claus-Peter Röh, előadó egyéb elfoglaltságai miatt. A tavalyi visszajelzések és az előadó kínálata alapján az alábbi témakörök merültek fel:

  • Ok-okozati összefüggések felfedeztetése, különös hangsúllyal a 7-8.osztály biológia és fizika tanításában, meghatározott példákon keresztül. Hogyan változik az egyes évfolyamokban a tanulók gondolkodása?
  • A természetről és az emberről a közép-tagozat természetrajz óráin. Módszertani alapok elmélyítése és gyakorlás.
  • Miként jelenik meg az élettelen természet a közép-tagozaton? A kövek és az ásványok világáról, meghatározott példákon keresztül.
  • Miben különbözik a goetheanisztikus természetszemléletből fakadó tanítás a közép- tagozatban a felső tagozat természetismereti tantárgyaitól? Fenomenológiai lépések gyakorlása
  • Hogyan segítik a művészetek a természeti ismeretek elmélyülését? Az életkornak megfelelő ének-zenetanulás a Waldorf-iskolában
  • Először a valódi világ és csak utána a digitális világ megismerése. A látszatvilág kihívásai

A BŐSÉGES TÉMAKÖRÖKBŐL természetesen nem jut mindenre idő a 3 és fél napos továbbképzésen, de valószínű, hogy a biológia, a fizika és a kőzettan mentén kerül sor, minél több példa bemutatására. A tavalyihoz hasonlóan a művészeti foglalkozások is nagy hangsúlyt kapnak. Az ének, az euritmia, az agyagozás és a természetábrázolás területéről választunk majd, attól függően, hogy a június végi időszakban, ki tud a munkatársak közül időt szánni erre.

A fő oka, hogy a gödöllői Waldorf –tanárok Tanév Előkészítő Műhelye (a volt Nyári Akadémia) előtt tartjuk a továbbképzést, az nem más, mint a Waldorf pedagógia 100 éves évfordulójára rendezett számtalan nemzetközi esemény, melyen Claus-Peter Röh, mint az Általános Antropozófiai Társaság Szellemtudományi Főiskola Pedagógiai Szekciójának egyik vezetője sok helyen részt vesz, előadást tart. Nagyon örültünk, hogy hosszú egyeztetés után két lehetséges időpontot találtunk.

  1. változat: június 25- 28.
  2. változat: június 26-29.

A helyszínt is keressük még! A sok bizonytalan tényező ellenére, fontosnak tartjuk, hogy időben tájékoztatást kapjatok arról, hogy tervezés alatt áll a nyári, kétnyelvű nemzetközi továbbképzés és remélhetőleg nemsokára a részletekről is küldhetünk levelet.

További információ:

mezei.katalin@gmail.com

helgaradics@hotmail.com

  1. december 4.

 

Mezei Mihályné                                                 Radics Helga

szakmai felelős                                                   IAO képviselő