Az élet kémiája – Albert Pröbstl második szemináriuma

A nagy érdeklődésre való tekintettel meghirdetjük természettudományos szemináriumunk

második részét – Dr. Albert Pröbstl vezetésével.

AZ ÉLET KÉMIÁJA

Dr. Albert Pröbstl antropozófus kutató, kémia- és fizikatanár második szemináriuma

A szeminárium időtartama ezúttal teljes két nap:

2019. augusztus 30-31. 
Szabad Gondolatok Háza
1089 Budapest, Bláthy O. u. 41.

· Waldorf-pedagógusoknak, kémikusoknak, biológusoknak, valamint azoknak, akik

az élet megismerésére törekednek.

· Előadások és kísérletek:
– Ezúttal újabb alkalom lesz a már bemutatott kísérleteket megismételni és mélyebben
megvizsgálni a jelenségeket, valamint a Goethe-színtannal foglalkozni.
Albert Pröbstl fontosnak tartja a Haidinger-Büschel-féle gyakorlatok, valamint a
szaglás- és ízlelés-kísérletek megismétlését, melyek sok tudós számára is teljesen
újak, valamint nagyon sokat segítenek a tanításban is. Szó lesz az élő kémiáról, a
szén kémiájáról. Ezekben alapvetően újdonság, hogy az ún. szervetlen kémiai
kísérletek azonnal fiziológiai/biokémiai kísérletekké válnak, így ezek sokkal inkább az
élet kémiájáról szólnak, mint 30-50 évvel ezelőtt.
– Mód lesz arra, hogy a résztvevők megismerkedjenek azzal, hogy hogyan tanítják ma,
Németországban és Svájcban a fizikát és kémiát hetediktől egészen az érettségiig.
– Fontosnak tartjuk, hogy a második nap folyamán bőséges idő álljon rendelkezésre az
előadásokkal, kísérletekkel, jelenségekkel kapcsolatban felmerült kérdések
megvitatására. Ennek keretében – ahogy ezt előzetesen írtuk – mód nyílik arra, hogy
a résztvevők rövid előadásban beszéljenek saját tapasztalataikról, jövőbeni terveikről.

Dr. Albert Pröbstl
Az előadó a San-Diego Egyetemen, majd ezt követően hat évig a Carl Gustav Caris
Intézetben, illetve a WELEDA-nál végzett kutató munkát. A goetheanisztikus
ásványi és fénytani vizsgálatok arra irányultak, hogy a fizika természettudományos
megállapításai más fénybe kerüljenek. Később egy Demeter-minősítésű kozmetikum,
a TAUTROPFEN cégnél tevékenykedett. 2003 óta a Chiemgau Szabad Waldorf
Iskola kémia- és fizika-tanára, valamint gazdasági vezetője.

PROGRAMTERV

Péntek:
10:00 –10:30 Frisch Mihály: Bevezető az Élő Természettudományok Házának gondolatáról
10:30 –12:00 Albert Pröbstl előadása
12:00 –13:00 Ebéd
13:00 –18:00 Kísérletek, megfigyelések, beszélgetés a jelenségekről
Szombat:
9:00 –11:00 Albert Pröbst előadása: Színek a kristályokban és Rudolf Steiner 12-es
színköre.
11:15 –12:15 Résztvevők beszámolói egyéni kutatási irányaikról, javaslataikról,
kezdeményezéseikről.
12:15 –13:15 Ebéd
13:15 –17:00 Résztvevők beszámolóinak folytatása, majd
SZAKMAI FÓRUM: Beszélgetés az előadóval és egymással a kísérletekről,
jelenségekről szakmai kérdésekről.
17:00 – 18:00 Frisch Mihály: Záró gondolatok az Élő Természettudományok Házáról, a
további együttműködés lehetőségeiről.
Kérjük, hogy részvételi szándékukat mielőbb jelezzék az

info@szabadgondolat.hu

e-mail címen.

Részvételi díj: 7000 Ft.