BEVEZETÉS AZ EURITMIÁBA I.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés:

23/376/2015.

Az euritmia mozgáseszközeinek megismerése, átélése, a naponkénti gyakorláshoz szükséges alaptudás megszerzése jelentősen hozzájárulhat a pedagógusok testi-lelki-szellemi harmóniájának megteremtéséhez, fenntartásához, alkotóképességük, invenciózusságuk fejlesztéséhez. A résztvevők olyan gyakorlatokat, egyéni és csoportos mozgásformákat ismernek meg, amelyeket – megfelelő begyakorlással – az óvodás és iskolás korcsoportoknál sikeresen alkalmazhatnak a gyerekek testtudatának, térbeli orientációs készségének, mozgáskoordinációjának, finommotoros mozgásának, ritmusérzékének fejlesztése, a költészet és a zene iránti befogadóképességének növelése, képalkotó fantáziájának működtetése, valamint együttműködési képességének fejlesztése érdekében.

 

2017 őszén 30 órás továbbképzést indítunk.

A kurzus helye: Budapest. Magyar Euritmia-Mozgásművészeti Társaság

1065 Budapest, Nagymező u. 30. I/1.

 

A kurzus időpontja: 2017. Nov.10.-11. (péntek, szombat)

2017. Nov.24.-25. (péntek, szombat)

A két hétvége összefüggő egységet alkot.

Időbeosztás: Péntek: 15.00-20.00

Szombat: 9.00-17.30

A jelentkezőket kérjük, hogy könnyű gimnasztikacipőt hozzanak magukkal.

Részvételi díj: 35.000 forint

Regisztráció: a jelentkezések beérkezésének sorrendjében, korlátozott számban

Jelentkezés: Magyar Euritmia-Mozgásművészeti Társaság

1065 Budapest, Nagymező u. 30. I/1.

Telefon/fax. 312-2730, Telefon: 70/632-7494, E-mail: huneuritmia@gmail.com