Gimnáziumi tájékoztató előadások

Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és AMI

Iskolánk a 2018/19-es tanévre 8 általános iskolai osztálya mellé meghirdette a gimnáziumi tagozatot is.
A 9. évfolyamra a KIR rendszeren keresztül lehet jelentkezni.
Jelentkezési határidő: 2018. február 19.
A gimnáziumba az iskola saját tanulói ún. „küszöbbeszélgetés” során léphetnek be, ahol rátekintenek az itt töltött évek alatt végzett munkájukra, és megfogalmazhatják terveiket az előttük álló 5 évre.
A más intézményekből jelentkezőket szintén beszélgetésre hívjuk szüleikkel együtt, ahol alkalmunk nyílik közelebbről megismerni a diákok egyéniségét, érdeklődését, a szülők nyitottságát a Waldorf-pedagógia iránt.
A személyes találkozó (Találkozás Napja) időpontja: 2018. február 22. (csütörtök).
A felvételi folyamatról honlapunkon adunk további tájékoztatást:http://napraforgoiskola.hu/gimnazium/

 

Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, AMI és Gimnázium

https://fotiwaldorf.hu/index.php/hu/