Harmadik időközi projekt jelentés (2013.09.24.):

Az első tevékenység keretében az előző beszámolótól április 30-ig megrendezésre került öt konferencia.
6. Konferencia 2013. február 2-án, tárgya: az eljárás hatodik területének (Védelem) ismertetése. A résztvevők száma: 35.
7. Konferencia 2013. február 16-án, téma: az eljárás hetedik területének (Pénzügyi kiegyenlítés) ismertetése. A résztvevők száma: 37.
8. Konferencia 2013. március 9-án, téma: az eljárás nyolcadik területének (Megismerésből fakadó felelősség) ismertetése. A résztvevők száma: 33.
9. Konferencia 2013. március 23-án, tárgya az eljárás kilencedik területének (Egyéni fejlődés) ismertetése. A résztvevők száma: 29.
10. Konferencia 2013. április 13-án, téma az eljárás tizedik területének (Jelennek megfelelő cselekvés) ismertetése. A résztvevők száma: 37.
A 2. tevékenységben is öt tréning került megrendezésre a jelen beszámolási időszakban:

  1. Tréning 2013. február 3-án, téma hatodik, hetedik területének elmélyítése, a területekhez kapcsolódó hangulatok és folyamatszintek vizsgálata. Résztvevők száma: 12.
  2. Tréning 2013. február 17-én, téma az eljárás nyolcadik, kilencedik és tizedik területeinek elmélyítése a területekhez kapcsolódó hangulatok és folyamatszintek vizsgálata. Motívumok: Hogyan tudjuk megújítani alkotó erőinket? Korrigáló, javító erők az intézményi működésben. Az alsó és a felső területek közötti különbségek. A résztvevők száma: 13 fő
  3. Tréning 2013. március 10-én, téma a kézikönyv hatodik és hetedik fejezetének feldolgozása, az eljárás bevezetésének gyakorlati kérdései. Az intervízió módszertana. A résztvevők száma: 9 fő. Ezen a tréning napon 1 fő betegség miatt, négy fő pedig – mindannyian a nemesvámosi Fehérlófia Waldorf-iskola munkatársai – iskolai rendezvény miatt nem tudtak részt venni, ezért nem érte el a résztvevők száma a 10 főt.
  4. Tréning 2013. március 24-én, téma a kézikönyv nyolcadik, kilencedik és tizedik fejezetének feldolgozása, az eljárás bevezetésének gyakorlati kérdései. A kollegiális tanácsadás módszertana. A résztvevők száma: 9 fő. Ezen a tréningnapon négy nemesvámosi kolléga iskolai elfoglaltság miatt, egy pécsi kolléga pedig családi okból nem tudott részt venni, ezért nem érte el a résztvevők száma a 10 főt.
  5. Tréning 2013. április 14-én, téma a kézikönyv tizenegyedik és tizenkettedik fejezetének feldolgozása, az eljárás bevezetésének gyakorlati kérdései, az együttműködési beszélgetések módszertana. A résztvevők száma: 11 fő.

A 3. tevékenységben tovább folytattuk a tanulmányút szervezését. A tanulmányútról tájékoztattuk a Képzők Képzésében résztvevőket és úgy látszik, hogy valamennyi hallgató szeretne részt venni a tanulmányúton. Keressük ennek megoldási lehetőségeit. A fogadó iskolákkal megegyeztünk a látogatás időpontjában is: 2013. augusztus 18-22-éig tud sor kerülni a tanulmányútra. (Svájcban augusztus 12-én kezdődik az új tanév, amikor nálunk még nyári szünet van, így az augusztusi időpontban már működő intézményekben tudunk látogatásokat tenni. A következő intézmények ígérték, hogy bemutatják a tanulmányút résztvevőinek az eljárás bevezetését a gyakorlatban: Baseli Waldorf Iskola (Svájc legrégebbi Waldorf iskolája), Berni Waldorf Iskola (egy hatalmas iskolakomplexum három tagintézménnyel) Solothurn-i Waldorf Iskola (ez az iskola volt az első amely az „Utak a miőnséghez” eljárást bevezette.) Az említett intézmények meglátogatása mellett igyekszünk egy találkozást megszervezni a Svájci Waldorf Iskolák Munkacsoportjának vezetőivel is. (Ez mi Waldorf Szövetségünkhöz hasonló szervezet)
A 4. tevékenység keretében 2013. február 1-jén Jakob Fuchs a Stiftung Wege zur Qualität képviseletében és Robert Zuegg a Confidentia nevű minősítő cég képviseletében Budapestre látogatott. A látogatás során tájékoztattuk őket a magyarországi jogi helyzetről, illetve a magyar közoktatásban bevezetésre kerülő minősítési folyamatokról. A jogi környezet sajnos nem teszi lehetővé, hogy a Waldorf-iskolák saját minősítési eljárás kidolgozásával és bevezetésével mentességet kapjanak az állami minősítési eljárás alól, az pedig nem lehetséges, hogy az állami minősítési folyamatok mellett még egy plusz Waldorf-minősítés kötelezővé tételével is terheljük a Waldorf-intézményeket. Ezért a svájci kollégák javaslatára egy olyan minősítési eljárás kidolgozását kezdtük meg, ami azoknak a Waldrof-intézményeknek a minősítésére szolgál, akik ezt maguk kérik, és e mellett, az általunk kidolgozott eljárásnak értékelési alapelveit – melyek korszakalkotóak – igyekszünk megismertetni azokkal a kollégákkal is, akik az állami minősítési eljárásokba lesznek bevonva.
A februári egyeztetés után interneten és skype útján folytattuk a munkát. Felvettük azt a kérdést, hogy a jelen projekt keretében kidolgozásra kerülő minősítési eljárást pilóta intézményként mely intézmények szeretnék kipróbálni. Két iskola jelentkezett: az Óbudai Waldorf Iskola és a Szegedi Waldorf Iskola, az ő minősítésükre már ez év szeptemberében sor fog kerülni.
A minősítési folyamatok lefolytatásához elkezdtük a magyar értékelők képzését – bár ez az elem nem szerepelt az előzetes terveink között, de a folyamatok tervezése során világosan megmutatkozott, hogy magyar értékelők nélkül semmilyen minősítési folyamatot nem tudunk végezni a jövőben – így 2013. április 3-6. között Johannes Sieweke és Michael Ross vezetésével egy négy napos intenzív képzést szerveztünk. Ennek a képzésnek az első napjára, amikor az értékelési alapelvekről volt szó, meghívtuk mindazon kollégákat, akik a Waldorf-intézmények minősítési feladataiban bármilyen formában érintettek lehetnek, s a képzést megelőző napon egy információs napot is tartottunk ezen kollégák számára, ahol őket is tájékoztattuk a jogszabályi változásokról és az ebből adódó minősítési feladatokról. Az intenzív képzésen 8 fő vett részt, a nyitott napon és az azt megelőző tájékoztatón 47-en voltak jelen.
A képzés előadóival sokat haladtunk előre az eljárás kidolgozásában. Lényegében az eljárás véglegesítése és a nyomtatásban való megjelenítése van már csak hátra.
Összességében elmondhatjuk, hogy a tervezettekhez képest több területen is túlteljesítésben vagyunk. Ez köszönhető egyrészt a svájci partner lelkes támogatásának másrészt a magyar résztvevők elkötelezettségének egyaránt.