Sophianum

A Sophianum egy éve működik a Hattyúházban, a Széna térnél.

Azzal a szándékkal hívtuk életre, hogy az antropozófia gyógyító impulzusát minél szélesebb körben tudja terjeszteni, hogy találkozóhelye legyen az antropozófiával foglalkozó vagy aziránt érdeklődő egyéneknek, kezdeményezéseknek, csoportoknak. Szintén ennek érdekében rendezzük meg május 6-án, immár harmadik alkalommal az AnthropoSophia Napot.

A Központ kiemelt célja, hogy elérhetővé és elismertté tegye Magyarországon az antropozófus gyógyászatot: jelenleg 4 orvos és 11 terapeuta tartozik ahhoz a terápiás közösséghez (bemutatkozásokért katt ide), amelyet szakmailag és szervezetfejlesztésileg a kezdettől fogva az antropozófus klinikák nemzetközi hálózata, az AnthroMed kísér.

Hasonlóan a Waldorf-pedagógiához, amely a nevelés művészeteként új, gyógyító impulzust hoz a gyermeknevelésben, azantropozófus orvoslás mint individuális, a tudományos alapokat szellemi alapokon kitágító gyógyművészet támogatja az egyén egészséges testi, lelki, szellemi fejlődését, sorsfeladatára való rátalálását.

A Sophianumban dolgozók számára fontos, hogy azok a családok, akik a Waldorf-pedagógiát választották, azonos alapokon fekvő orvosi, terápiás, életviteli kísérést kaphassanak, ennek megfelelő gyógyszereket, illetve ezt támogató szakirodalmat vásárolhassanak, különböző programokon, képzéseken további ismereteket, képességeket sajátíthassanak el, és nem utolsó sorban, találkozhassanak egymással. Erről szól a Sophianum…

Telefonos elérhetőségünk: +1 5999 039, orvosi, terápiás bejelentkezés: telefonon vagy rendeles@sophianum.eu, honlapunk: http://sophianum.eu/

Várunk szeretettel,

a Sophianum Gyógyítói Közössége