Társszervezetek

Magyar Antropozófiai Társaság

Az Általános Antropozófiai Társaság napjainkban sok száz csoportot, zweiget (ágat) és nemzeti társaságot kapcsol össze. Ezeket a spirituális érdeklődéssel és elkötelezettséggel rendelkező emberek hozzák létre, valamennyi földrészen, számos országban. Az antropozófia a szellem tudománya, az Antropozófiai Társaságban pedig az életről van szó, a tagok kérdéseivel és felvetéseivel foglalkozunk. A spektrum nagyon gazdag: a nyitott beszélgetések összejöveteleitől, az általános korkérdéseken át, a tematikus vagy szakmai munkacsoportokig, a szigorú tanulmányi csoportoktól a kötetlenebb olvasókörökön át a különböző élet- vagy munkaterületen élő emberek társadalmi kapcsolatáig.

A területi vagy szakmai alapon létrejövő csoportok kapcsolatokat alakítanak ki a regionális központokkal, vagy a régiókat átfogó kezdeményezésekkel, létrehozva a nemzeti társaságokat. Ezek kapcsolódnak össze nemzetközi szinten az Általános Antropozófiai Társaságban, amelynek székhelye a Goetheanum (Svájc, Dornach). Az Általános Antropozófiai Társaság tartja fenn a Szabad Szellemtudományi Főiskolát (a különböző élet- és munkaterületekkel foglalkozó szakmai irányultságú szekciókkal), mint az Általános Antropozófiai Társaság „lelkét”.

A Magyar Antropozófiai Társaság az Általános Antropozófiai Társaság magyar szekciója.

www.antropozofia.hu


Welldorf Szövetkezet

A Welldorf Szövetkezet a Waldorf intézmények tulajdonában álló vállalkozás.

Feladatai

  • a Waldorf iskolák és óvodák által használt taneszközök lehető legkedvezőbb beszerzési forrásának felkutatása, és a termékeknek az igények alapján való, részükre történő beszerzése
  • A magyarországi nonprofit szervezetek mindennapi támogatására létrehozott CIWIL Adományozási Rendszer fejlesztése és üzemeltetése.
  • Az ország különböző pontjain lévő Waldorf intézményék gazdasági együttműködésének elősegítése.

www.welldorf.hu


Sophianum

A Sophianum egy éve működik a Hattyúházban, a Széna térnél.

Azzal a szándékkal hívtuk életre, hogy az antropozófia gyógyító impulzusát minél szélesebb körben tudja terjeszteni, hogy találkozóhelye legyen az antropozófiával foglalkozó vagy aziránt érdeklődő egyéneknek, kezdeményezéseknek, csoportoknak. Szintén ennek érdekében rendezzük meg május 6-án, immár harmadik alkalommal az AnthropoSophia Napot.

A Központ kiemelt célja, hogy elérhetővé és elismertté tegye Magyarországon az antropozófus gyógyászatot: jelenleg 4 orvos és 11 terapeuta tartozik ahhoz a terápiás közösséghez (bemutatkozásokért katt ide), amelyet szakmailag és szervezetfejlesztésileg a kezdettől fogva az antropozófus klinikák nemzetközi hálózata, az AnthroMed kísér.

Hasonlóan a Waldorf-pedagógiához, amely a nevelés művészeteként új, gyógyító impulzust hoz a gyermeknevelésben, azantropozófus orvoslás mint individuális, a tudományos alapokat szellemi alapokon kitágító gyógyművészet támogatja az egyén egészséges testi, lelki, szellemi fejlődését, sorsfeladatára való rátalálását.

A Sophianumban dolgozók számára fontos, hogy azok a családok, akik a Waldorf-pedagógiát választották, azonos alapokon fekvő orvosi, terápiás, életviteli kísérést kaphassanak, ennek megfelelő gyógyszereket, illetve ezt támogató szakirodalmat vásárolhassanak, különböző programokon, képzéseken további ismereteket, képességeket sajátíthassanak el, és nem utolsó sorban, találkozhassanak egymással. Erről szól a Sophianum…

Telefonos elérhetőségünk: +1 5999 039, orvosi, terápiás bejelentkezés: telefonon vagy rendeles@sophianum.eu, honlapunk: http://sophianum.eu/

Várunk szeretettel,

a Sophianum Gyógyítói Közössége