Jog a képernyőmentes tanulásért az óvodában és az általános iskolában

A fej, a szív és a kéz életkornak megfelelő együttműködéséért

Segítsen, hogy biztosíthassuk ezt a választási lehetőséget!

A PETÍCIÓ LÉNYEGE

Ennek a petíciónak az aláírói európaszerte egy emberséges képzésért lépnek fel, ami a testi, lelki és szellemi fejlődés törvényszerűségeihez és lépcsőfokaihoz igazodik.

Az aláírók természetesen az iskola egyik jelentős feladatának tekintik az átfogó digitális kompetencia közvetítését. Ez a digitális technológia működésmódjának alapvető megértése mellett a kreatív, felelős és kritikus felhasználást is célul tűzi ki. De mindent a maga idejében! A követelésünk: a tanároknak, a nevelőknek és a szülőknek szabad döntési joggal kell rendelkezniük arról, milyen életkorig legyenek az oktatási intézmények képernyőmentesek. A nevelőknek és tanerőknek saját maguknak kell megválasztani tudni, milyen médiákat használnak munkájuk során és az oktatáshoz, hogy használnak-e, illetve mihez használnak digitális médiát. Ehhez szükség van a képernyőmentes óvodákhoz és általános iskolákhoz való jogra. Az oktatáspolitika jól teszi, ha elválik a minden felületet lefedő digitális technikára való törekvéstől, ha engedi a kreatív alternatívákat érvényesülni, azok a képviselőit elsődlegesen a gyerek és annak a reális világról szóló tanulási és képzési tapasztalatai felé fordulni.

A gyerekeknek joguk van időre a fejlődéshez, joguk van ahhoz,hogy minden érzékszervükkel, mozgással, kreatív, szabad játékkal a valós környezetüket meghódíthassák (szenzomotoros integráció). Csak a környezet szenzoros és motoros megtapasztalásának együttese vezet oda, hogy a gyerekek képesek legyenek egészségesen lehorgonyozni térben és időben, és testileg és szellemileg is az életkoruknak megfelelően fejlődhessenek.

A digitális média túl korai bevezetése fejlődést gátlóan hat, és korlátozza a valós észleléseket a képernyő végigsimítására. A csekély testmozgás, a szemek fixáltsága, a fejnehézség és az ellenállás nélküli tapasztalás idegrendszeri félrestimulációhoz vezet, az agy egészséges fejlődése ellen hat. Egyúttal veszélyezteti a gyerekek fejlődését egy sor negatív hatással: érzékszervi túltelítettség, függőségveszély, elidegenedés a természettől, valamint az impulzuskontrollt és a reflexív gondolkodást is károsíthatja. A fejlődéspszichológia és a neurobiológia meggyőző bizonyítékokat tártak már elénk erről.

Az iskola és az oktatás célja a tanulókat önálló döntésre képes emberekké nevelni. A társadalom digitális átalakulásához olyan emberekre van szükség, akik saját maguk gondolkodnak, önállóan döntenek és cselekszenek. Ezt a gyerekek elsődlegesen az osztályterem szociális közegében tanulják meg, a párbeszédek által és a közvetlen együttlét által. A tanulás a fej, a szív és a kéz harmonikus együttműködése által következik be. Az agy egy relációs szerv, a fejlődéséhez szükséges a testi aktivitás és a minket körülvevő környezet saját magunk általi, valós megtapasztalása. Az információs technológia úttörői, mint Bill Gates, Steve Jobs és Jeff Bezos felismerték ezt és ennek megfelelően cselekedtek: nem adtak a saját gyerekeiknek okostelefont és szigorú korlátok közé szorították az információs technológiához való hozzáférésüket.

A linkek:
As you may already know, ELIANT has recently launched a petition for the right to run screen-free day care units, kindergartens and primary schools. This is a great opportunity for you and your member schools voice your concerns and support an age-appropriate media pedagogy.
If you wish to collect signatures offline in your schools, feel free to download the forms in English or German to collect signatures offline.