Heti Steiner – 2019. október 21.

 

Rudolf Steiner 1920-as előadásciklusának 3. részét emeljük ki a legújabb

HETI STEINER-ben.

Materialista korunk csak az ember fizikaiságát veszi tekintetbe, pedig az ember a kozmosz gyermeke: állandóan hatnak rá a világmindenség erői. Rudolf Steiner ebben a 12 előadásból álló ciklusában ezt a kapcsolatot veszi szemügyre, különös tekintettel arra, hogy az ember fizikaisága hármas tagozódású (fej, mellkas, végtagok), valamint arra a módra, ahogyan e hármas rendszer révén a kozmoszba illeszkedik.

Ennek kapcsán számos fontos területet érint – például hogy az újratestesülés során hogyan alakulnak át az ember erői –, egyben kifejti, hogy csak a szellemtudomány segítségével hidalható át a fizikai és a morális világrend között jelenleg fenn álló ellentét.

 

A 3. előadás tartalmából:

A kereszténység előtti kultúra luciferizálódása, a jelenkori civilizáció arimanizálódása. A leküzdésükhöz vezető út az imagináció, inspiráció és intuíció kifejlesztése révén. A kozmosz szépsége, a bolygó ereje és a kiegyenlítő bölcsesség. A világ arimáni fertőzöttsége a XIX. század közepe óta, a gépi erők kifejlődése.

Rudolf Steiner

Híd a világ szellemisége és az ember fizikai léte között

  1. előadás

GA 202

Dornach, 1920. november 28.

Híd a világ szellemisége és az ember fizikai léte között