Megjelent a Szabad Gondolat nyári száma!

Tartalomjegyzék

2020. nyár

Új időszámítás (Frisch Mihály)
Antropozófia
Varga Márta: Meditációink 2020 tavaszán
Döbröntei Zoltán: Szeretet ragály idején

Hármas tagozódás
Trianon 100 – avagy Nagy Emil küzdelmei II. rész (Juhász József)
Csanádi József: Egyén, egyenlőség, egység
Művészet
Juhász József: Kampis Miklós emlékére
Buella Mónika: Homo Architectus sum
Hódosi Helga: Szenvedés és feltámadás
Ádám László: A robotok már Szombathelyen vannak!

Gyógyászat
Dr. Kiss Zsuzsanna: Az antropozófus gyógyászat mint misztériumgyógyászat –

Út a modern intuitív orvoslás felé

Dr. Kiss Zsuzsanna – Gyuricza László: Misztérium-impulzusok, gyógyító-impulzusok
nyomában

Nevelésművészet
G. Ekler Ágnes: Egyenlőtlen esélyek
Forgács Erzsébet: Az inkarnálódó gyermeki lélek – Manfred Kyber A kis Veronika
három lámpása c. költői regénye alapján
Szentkúti Márta: Új erő (mese)
Rudolf Steiner Pünkösdi verse
Oravecz Péter versei
Varga Zoltán művészi hitvallása

A lapszámot Varga Zoltán művésztanár képei díszítik.

Hírek, beszámolók, könyvajánlók
Olvasói levél – Stverteczky Tímea
Wöss Kata: 7. FÖLD ÉS GYERMEK KONFERENCIA
Könyvajánlók
Peter Guttenhöfer: Előszó Rudolf Steiner 1919-es Nép-pedagógiai előadásaihoz,
1919. 05. 11. 18. és 06. 01. Stuttgart (Részletek)
Ernst Marti: Az éteriség (Frisch Mihály)

„Bizonyára bosszantó lehet a sárkány számára, hogy ennyi fáradtságos munka után az embereket még mindig nem sikerült teljesen leszoktatni emberi kapcsolatok létesítéséről, és hogy ebben egyik kedvenc uralmi területe, a mai akadémikus természettudomány is érintett. De úgy látszik, a Rudolf Steiner és Felix Koguzki találkozásához hasonló sorsösszefüggéseket nem lehet olyan egyszerűen kiirtani. A sárkány valószínűleg dohogva visszahúzódik barlangjába (jelen esetben a kutatólaborba), ahol türelmetlenül várja, hogy elégtételt vehessen. Eljön az ő ideje is…” (Dr. Kiss Zsuzsanna – Gyuricza László: Misztérium-impulzusok, gyógyító impulzusok nyomában)

„…egy olyan küszöböt léptünk át, ahol szembesülnünk kellett egy visszavonhatatlan realitással: tudatunk kitörölhetetlen részévé váltak a robotok. Egy első találkozás drámája volt ember és robot között, ahogy megtörténhetett ez 100 évvel ezelőtt egy közép-európai író lelkében. Egy ilyen találkozásra nehéz felkészülni, a tudat és a realitás közé egy finom fátyol húzódik, amely irodalmi fogalmakkal hárítja a valóságot, gondolván azt: negatív utópia. Egy sejtelmes, sötét tónusú döbbenet ült meg a nézőtéren, ránk esett, mint az a nagy darab kő, a valóság…” (Ádám László: A robotok már Szombathelyen vannak!)

„A szellemtudomány azt a folyamatot nevezi meditációnak, amikor a lélek a
gondolataiban él, majd élete egyre jobban kiterjed, és úgy alakul át, hogy végül a szellemiségben él. Az ilyen meditáció olyan eszköz, amely érzékfeletti
megismeréshez vezet.” (Varga Márta: Meditációink 2020 tavaszán)

„A különbözőségnek ma kultusza van. Másság néven tiszteltetik. A másság divat. A másságterror csalás, mert a ’másságokat’ csoportminőségekre csúsztatják, és súlyos szellemi, ízlésbeli és politikai nyomást gyakorolnak általa. Vagyis: hatalmat gyakorolnak. Másság társadalmilag úgy van, hogy tulajdonképpen nincs. A másság ténylegesen a szabad individuum területére tartozik, és mivel mindenki ténylegesen más (lehetne), másság – nincs.” (G. Ekler Ágnes: Egyenlőtlen esélyek)