Antropozófia lap 2020

Kedves Olvasók !  

Mint néhányan hallhatták, egy kis viharba került az Antropozófia c. lap hajója, de alkotó közössége  töretlen kitartással folytatja munkáját. 

Online változatban csak bizonyos számú példány eladása után fogjuk talán közreadni, ugyanakkor  régi-régi hagyományokat felelevenítő módon előjegyzést gyűjtünk rá.  

Annak nyomtatunk lapot, aki ezt megrendeli. Minden tekintetben kuriózum lesz tehát a mostani  lapszám.  

 A terjesztését a Mandala Könyvek vállalta 

 telefon: +36 20 944 8256

 e-mail: pkeleti@gmail.com 

 K&H Bank CC&PP Kft 10409015-90133721 /megj: A. lap 

A lapot most itt lehet előjegyezni, megvásárolni, amíg a nyomtatott lapot vissza nem fogad hatja a Magyar Antopozófiai Társaság. Minden rendelés, előfizetés jogfolytonos, tehát, aki  korábban megrendelte az megkapja, és aki most fizet elő az meg fogja kapni később is.  

A lap támogatásra szorul, amit a nyomtatott példányok előfizetésével, megvásárlásával lehet  elsősorban megtenni. Minden régi és új olvasót kérünk tehát a szándék tevőleges  kinyilvánítására, a vásárlásra, megrendelésre. Éves előfizetés: 8.000 Ft, (a szellemi év Mihály  nappal indul) egy lapszám 2.000 Ft + postaköltség.  

Kérjük továbbá a vásárlási és előfizetési felhívás széles körű terjesztését, levelünk  továbbküldését, közhírré tételét, a segítség fontosságának tudatosítását. A lap el kell jusson  mindenki kezébe, aki a magyarországi antropozófia iránt érdeklődést mutat, bármely módon  is kapcsolódik ahhoz. A lap egyre inkább a magyarországi antopozófiai élet tükre kell legyen. 

Az alábbiak rövid ízelítőt adnak a kissé megkéső Mihály-napi számból, amely különleges  lapszám lesz egyrészt a fentiek miatt, másrészt a kissé elfelejtett évforduló okán:  

100 éves a Goetheanum 

Rudolf Steiner 1920. szeptember 26-án tartotta a Goetheanum megnyitási-átadási ünnepségét.  

A tartalomból: Rudolf Steiner előadásai és Juhász József cikkei szólnak a száz éve történt  eseményekről, és a lapszám képanyagában is jelentős helyet foglalnak el a Goetheanum  Centenáriumához kapcsolódó képek. A Vezércikk 2020. igazi Mihály-Ünnepeként hirdeti e  Centenáriumot. 

Olvasóinkat Rudolf Steiner személyesen vezeti körbe, az első Goetheanum épületében és  mondja el, miként kerültek kialakításra az ott látható különös dolgok. 

A Goetheanum száz évének alkotó megünneplése alkalmat kínál arra is, hogy méltó módon  készüljünk a Karácsonyi Ülés-Gyűlés Centenáriumára. 

Az Antropozófia folyóirat egy éven át tartó országos körkérdést indít: Mit jelent a világnak,  mit jelent az antropozófiai mozgalomnak és társaságoknak, és mit jelent neked, hogy száz  éves a Goetheanum? 

A válaszadás lehetősége mindenki számára nyitott, aki indíttatást érez e roppant horderejű  Centenárium komoly átélésére, átérzésére, átgondolására, és válaszát közzé kívánja tenni. E kérdéssel a lap ismert közéleti személyiségeket is meg fog keresni. Az életnek nincs olyan  területe, amelyre ne lett volna valamilyen hatással mindaz, aminek szellemi hordozására  Rudolf Steiner a Goetheanumot szánta. A Centenárium arra is alkalom, hogy a világ felé  forduljunk annak tudatosításával, hogy Rudolf Steiner életművéből, az  antropozófiából, milyen gazdag áldás áradt a világ életére e száz év alatt. 

A lapszámban folytatódnak sorozataink:  

Rudolf Steiner: A Goetheanum-impulzus

Joost Groot: Fény és Sötétség az orvosi festésterápiában

  1. Boskovitz Mária: “Buddhától Krisztushoz” – Az antropozófiai mozgalom kibontakozása  Magyarországon. 

Új sorozat is indul: Székely István: Meditációk János Prológusához

Az Antropozófia Antológia és az Antropozófia Galéria alkotásai ebben a lapszámban is jelen  vannak. Ezúttal az Antológiában a széppróza is megjelenik: 

Géczi Ferenc: A VÁNDOR című novellája. 

Szokásos könyvajánlóinkban az érintett kiadók antropozófiai témájú könyveit ajánljuk, és ezúttal bemutatkozik a Kláris Kiadó, melyet továbbiak követnek majd. 

Budapest, 2020 október 27. 

Tisztelettel 

Keleti Péter  

lapterjesztő, tag