Az egyes ember és az emberiség lelki, szellemi fejlődése a Fény-Szín-Sötétség hármasságának tükrében

Színek segítségével történő tapasztaló átélés orvosi előadással egybekötve.

Ujváry Éva és dr. Kiss Éva Zsuzsanna vezetésével

 Hogyan oldódott el az emberiség az isteni világtól, és jutott el a mai kor tudatosság szintjéig, ahol önálló individuumként áll a földön, és krízisei közepette keresi a visszakapcsolódást immár tudatos lényként az isteni világhoz.

A műhelymunka során az egyes szín lényéhez, minőségéhez bensőségesen kapcsolódva, közvetlen tapasztaláshoz jutunk az egyes kultúr korszakok tudatszintjének megéléséhez. Az egyes ember fejlődése megismétli az emberiség fejlődésének korszakait, így egyúttal közvetlen tapasztaláshoz jutunk a gyermekfejlődés szakaszainak, az inkarnálódó gyermeki lélek megértéséhez is. Ezáltal a felnőtt értőbb módon igazodik a gyermek életkorának megfelelő testi-lelki-szellemi igényeihez.

 

Ez azért lehetséges, mert az egyes színeket a Fény és a Sötétség, a két kreatív teremtő erő – ahogy Rudolf Steinertől előadásaiban elhangzik – törvényei alapján festjük. Minden egyes szín mögött a Fény és a Sötétség bizonyos találkozása van, ami által, bár a Fény és a Sötétség nem látható, a szín láthatóvá válik. Minden egyes szín saját belső mozgásminőséggel rendelkezik a Világ-rendnek megfelelően. Ezt Liane Collot D’ Herbois írta le nagyon pontosan, kitágítva, tovább fejlesztve Goethe színtanát, a steineri szellemtudomány értelmében.

 

A Fény-Szin-Sötétség makrokozmikus rendje az emberben, mint mikrokozmoszban, a hármasság törvénye szerint nyilvánul meg. A test szintjén az ideg-érzékszervi rendszer, a ritmikus rendszer és az emésztő – és végtagrendszer működésében. Lelki szinten pedig mint gondolkodás, érzés, és akarat nyilvánul meg. Ennek köszönhetően a festés során lehetőség nyílik önmagunk rátekintésére, felismerésekre, és tovább lépésre a tudatosodásban. Ez valós segítség a szellemi lelki, fizikai egészség felé vezető úton.

Ezt támasztják alá a korábbi szemináriumokon résztvevők visszajelzései: „szellemi táplálékként éltük meg, ami a hétköznapokban szellemi-lelki tartást ad az embernek, alkalmasabbá téve őt, mind a magánéletben, mind a szakmai munkában felmerülő nehézségek megoldásában.”

 

Program (első félév):   2021. Január    17.     Ó-India       Magenta

Február   6.     Ó-Perzsa    Kárminpiros

Március   6.     Ó-Héber      Cinóberpiros

Április    10      Egyiptom    Narancssárga

Május    15      Kréta           Sárgászöld

Június      5.     Görög          Smaragdzöld

 

 

Információ, jelentkezés: Tel: 36 20 5757049, e-mail: eva.ujvary29@gmail.com