Márföldi Erika: A gyermek, a család és a pedagógus egysége a Waldorf-óvodában. Gyermek- és családvédelem a jogalkotásban és a pedagógiában

DOI 10.51455/Polymatheia.2022.1-2.08

Összefoglaló:

Kutatásom tárgyát annak vizsgálata képezte, hogy a gyermek egészséges fejlődése szempontjából hogyan változik a nevelési környezet, milyen alapminőségekkel kell a gyermekről gondoskodni a pedagógusnak, a családnak és az egész társadalomnak. A gyermekek védelmét, a gyermekek jogait számos hazai és nemzetközi jogi egyezmény deklarálja, éppúgy, mint az óvodai programok. Az elmúlt száz évben a Waldorf-pedagógia elterjedését figyelhetjük meg szerte a világban. Magyarországon napjainkban már több mint 50 Waldorf-óvodában több mint 1700 gyermek nevelése folyik. E pedagógia sajátosságát az adja, hogy a családokkal közösen épül a gyermeket megtartó nevelői közeg. A kutatásban kirajzolódott, hogy a gyermek érdekeit szem előtt tartva a Waldorf-pedagógus folyamatos önképzést végez, a reflektív önértékelési modell a Waldorf-önértékelésnek is részét képezi.

Kulcsszavak:

Waldorf-pedagógia, gyermeki jogok, gyermekvédelem, óvodai nevelés, reflektív pedagógia

Abstract:

The subject of my research was to examine how the educational environment changes, respecting the healthy development of the child, as to what basic qualities the educator, the family and the whole society should have to take care of the child. The protection of children and the rights of children are declared in a number of national and international legal conventions, and also appear in kindergarten programs. Over the last hundred years, we can observe the spread of the Waldorf pedagogy  around the world. Today, over 1,700 children are educated in more than 50 Waldorf kindergartens in Hungary. The peculiarity of this pedagogy is that the educational medium that keeps the child is built together with the families. The research showed that the Waldorf educator carries out continuous self-education with the child’s interests in mind, and the reflective self-evaluation model is also part of the Waldorf self-evaluation method.

Keywords:

Waldorf pedagogy, children’s rights, child protection, preschool education, reflective pedagogy

Teljes cikk letöltése