Összefogás a gyermekekért konferencia

Korunk gyermekeinek lelki nehézségei és kiutak

Szorongás, pánik, szociális izoláció, társadalmi-szociális poszt-COVID, a médiák sötét oldala, traumák

szeptember 22-24.

Kispesti Waldorf Iskola, Budapest

A Waldorf-pedagógia akkor tölti be legjobban valódi szerepét a világban, ha figyelembe veszi a jelenben zajló eseményeket, az aktuális kérdésekre megpróbál a lehető legjobb módszerekkel, érzékenyen válaszokat keresni, ezek szerint cselekedni. Az elmúlt 3 évben történt események – járvány, háború, energia- és gazdasági válság – hatásai bevonultak otthonainkba, a munkahelyekre, a következmények ma már az iskolákban, óvodákban is érezhetőek. A gyermekek között egyre erősödő lelki nehézségekkel találkozunk: szorongás, pánik, félelem, izoláció, társadalmi-szociális poszt-Covid tünetek, a média negatív hatásai. A szociális és gyógyító terekben keressük a megoldásokat. Mit tudunk tenni gyermekeink védelmében? Hol húzódik a megismerés, a prevenció, a gyógyítás határa és az egyes felismert tünetek kezelése, a gyermekek harmonizálása kinek a feladata, felelőssége és kompetenciája?

A kérdésekre keresve a választ született meg egy konferencia gondolata, mely a Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet, a Magyar Waldorf Szövetség, a Magyar Antropozófiai Társaság, a Szabad Szellemtudományi Főiskola Pedagógiai és Orvosi Szekcióinak Magyarországi Tagozatai közös szervezésében kerül megrendezésre 2023. szeptember 22-24-én. A rendezvénynek a Kispesti Waldorf Iskola nyújt otthont. Feladatunknak tekintjük, hogy pedagógusok, orvosok, terapeuták közösen gondolkodva felismerjük korunk és gyermekeink tüneteit, és cselekvési erőinket felébresztve segítségnyújtásként megoldási utakat találjunk. A három napos konferencia keretében az előadások orvosi, pedagógiai és terápiás szemmel adnak képet a jelen kor lelki nehézségeiről, előadás feldolgozások keretében keressük közösen a megoldásokat, közelebbről is megismerkedhetünk a magyarországi antropozófiai alapú terápiákkal. 

A magyar Waldorf-iskolák 2020-as kerettantervében szereplő hangsúlyok az egész Waldorf-közösségre és antropozófus orvoslásra igazak: „A Waldorf-iskola minden életkorban a gyermekek testi-lelki-szellemi képességeinek kiegyenlített fejlődésére-fejlesztésére törekszik. A testi-lelki-szellemi egészség megőrzésének érdekében ökologikus nevelési-tanítási folyamatot valósít meg. A fenntartható fejlődés-fejlesztés legfőbb célja a szalutogenezis (egészségre törekvés) értelmében a személyiség koherencia élményének megteremtése és erősítése. Törekedni arra, hogy az egészséges emberre jellemző tulajdonságok lehető legszélesebb skálájának lehető legoptimálisabb kibontakozását segítsük elő.”

A konferencia fontos célja, hogy a szalutogenezis elvén alapuló és preventív jellegét megtartó Waldorf-pedagógia antropozófiai orvoslással és terápiákkal egységben láttatva az aktuálisan megjelenő problémákra gyógyító impulzussal is hatni próbáljon. A csoportmunkák során a cél a belső Én-erő megmozdítása, cselekvési utak kínálása és megismertetése, hogy a pedagógus, az orvos, a terapeuta a munkája során együttes erővel valóban segítőjévé váljon szülőknek, a gyermeknek, a fiatalnak. A mai kihívások bennünket, felnőtteket éppúgy elérnek, így felismerve a kor hatásait önmagunk megerősítését is kívánja szolgálni a találkozó. 

A konferencia előadói:  

Dr. Szőke Henrik, Dr. Péter Judit, Mezei Katalin, Sósné Pintye Mária, Czakó Anikó, Ujváry Éva 

A rendezvényre szeretettel várjuk a Waldorf-pedagógusokat, orvosokat, terapeutákat, az antropozófia egyes területein dolgozó szakembereket, munkatársakat és nem utolsó sorban a szülőket. A jelentkezési felületet hamarosan megnyitjuk. Kérjük, figyeljék a honlapokat, levelezőlistákat.

Czakó Anikó, Demkó Marianna és Márföldi Erika