Elkészült az Útravaló!

Kedves Közösség!

Elkészült a Waldorf Alumni idei egyik fő projektje, az Útravaló!
Volt Waldorf-diákokkal beszélgetve azt érzékeltük, hogy idővel sokakban fellép egyfajta hiányérzet, amit talán ők maguk sem tudnak konkrétan megfogalmazni, talán csak annyiban, hogy keresnek valamit, ami „emlékezteti” őket a Waldorf-iskolában eltöltött éveikre, amihez kapcsolódni tudnának fiatal felnőttként is. Hogyha pedig már konkrétabban is meg tudják fogalmazni, akkor nehéz megtalálniuk ezeket a hasonló szemléletben működő helyeket, ahonnan erőt lehet meríteni, vagy akár konkrét segítséget is kapni, ahol tovább lehet tanulni, önkénteskedni stb. Mindezek alapján hiányát éreztük egy összekötő kapocsnak a volt Waldorf-diákok és a Waldorf szellemiségében dolgozó közösségek, kezdeményezések, szakemberek között, holott kölcsönösen tudnák egymást erősíteni, támogatni.
Az Alumni programjaival és A világba nézek én folyóirattal igyekszünk ez irányba lépéseket tenni, de szerettünk volna egy átfogó és szélesebb körű képet is adni a lehetőségekről. Ebből az indíttatásból született az Útravaló…
2023 őszén kezdtünk el dolgozni a projekten Kálmán Debórával (volt Waldorf-diák, Alumni önkéntes), és 2024 tavaszáig folyamatosan gyűjtöttük az egyes területekhez kapcsolódó információkat. Időközben körvonalazódott, hogy ennyi minden nem fog beleférni egy útravalónak szánt kis füzetbe, így a nyomtatott formátumban röviden összefoglaltuk a témákat, a részletek bemutatására pedig létrehoztuk ezt a honlapot: www.utravalofuzet.hu
Nyomtatott kis füzetünk június elején készült el, és az Alumni kapcsolattartó tanárok, valamint a 13.-os osztálykísérők segítségével minden magyarországi 13.-os Waldorf-diákhoz eljuttattunk belőle egy példányt a bizonyítványosztásra. (Ezúton is köszönjük a közreműködésüket!)
A füzetben a fejezetek végén QR-kódok vezetnek a honlapra, ahol az egyes témák részletei találhatók. Azt reméljük, hogy ezeket felkeresve az érdeklődő diákok segítséget kaphatnak a továbbtanulás, önkéntesség, munkakeresés, vagy akár a különböző életesemények és élethelyzetek kapcsán. Ezen kívül megtalálják benne az Alumnihoz kapcsolódás lehetőségeit és különböző programok ajánlóit is.
A kiadványt szeretnénk évről évre frissíteni, és minden évben a végzős diákoknak elküldeni. Ezentúl ősszel szeretnénk kiküldeni a füzetet, hogy akár még a továbbtanulásban való döntésnél is a diákok segítségére lehessen. A már végzett diákok felé is hírt adunk a honlapról, mert úgy gondoljuk, bár ők nem kaptak végzősként ilyen kiadványt, számukra is hasznos lehet a gyűjtemény sok témája.
Köszönettel vesszük, ha az új kezdeményezésekről vagy a kimaradt, de az egyes témákhoz kapcsolódó információkról írtok nekünk az alumni@waldorf.hu e-mail címre!
Hálásan köszönjük mindenkinek, aki segítséget nyújtott az információk összegyűjtésében, kiegészítésében és pontosításában, illetve közreműködött az egyes területek összefoglalóinak megalkotásában! Külön köszönet a Natura-Sophia Kft.-nek a csomagküldésben nyújtott támogatásáért.
Jó böngészést, olvasgatást kívánunk!
Kálmán Debóra nevében is,
üdvözlettel:
Molnár Blanka