Magyar Antropozófiai Társaság

Az Általános Antropozófiai Társaság napjainkban sok száz csoportot, zweiget (ágat) és nemzeti társaságot kapcsol össze. Ezeket a spirituális érdeklődéssel és elkötelezettséggel rendelkező emberek hozzák létre, valamennyi földrészen, számos országban. Az antropozófia a szellem tudománya, az Antropozófiai Társaságban pedig az életről van szó, a tagok kérdéseivel és felvetéseivel foglalkozunk. A spektrum nagyon gazdag: a nyitott beszélgetések összejöveteleitől, az általános korkérdéseken át, a tematikus vagy szakmai munkacsoportokig, a szigorú tanulmányi csoportoktól a kötetlenebb olvasókörökön át a különböző élet- vagy munkaterületen élő emberek társadalmi kapcsolatáig.

A területi vagy szakmai alapon létrejövő csoportok kapcsolatokat alakítanak ki a regionális központokkal, vagy a régiókat átfogó kezdeményezésekkel, létrehozva a nemzeti társaságokat. Ezek kapcsolódnak össze nemzetközi szinten az Általános Antropozófiai Társaságban, amelynek székhelye a Goetheanum (Svájc, Dornach). Az Általános Antropozófiai Társaság tartja fenn a Szabad Szellemtudományi Főiskolát (a különböző élet- és munkaterületekkel foglalkozó szakmai irányultságú szekciókkal), mint az Általános Antropozófiai Társaság „lelkét”.

A Magyar Antropozófiai Társaság az Általános Antropozófiai Társaság magyar szekciója.

www.antropozofia.hu