WALDORF 100

A Magyar Waldorf Szövetség tagja a Waldorf-pedagógia megszületésének közelgő 100. évfordulója alkalmából létrejött Waldorf 2019 e.V. nemzetközi szervezetnek, melynek célkitűzése, hogy mind nemzetközi, mind világszerte helyi szinteken induljanak el olyan kezdeményezések, projektek, melyek hozzájárulhatnak a Waldorf-pedagógia impulzusának megújításához.

A Magyar Waldorf Szövetség bíztatja a Waldorf-mozgalom egyéni és szervezeti tagjait:

 • pedagógusokat,
 • intézményi és fenntartói munkatársakat,
 • diákokat,
 • szülőket, nagyszülőket,
 • szimpatizánsokat, stb.
 • iskolákat,
 • óvodákat,
 • fenntartókat,
 • képzéseket,
 • társszervezeteket, stb.

hogy a 2019. szeptember 19-ig tartó időszakban dolgozzanak aktívan önmagukban és közösségükben azon, hogy milyen módon, milyen kezdeményezéseken keresztül tudnának hozzájárulni ehhez a világszintű folyamathoz.

A szervezetek által indított nagyobb projekteken kívül az egyéni szinten végzett szellemi munka, a mindennapok gyakorlatának tudatos megélése, az önfejlesztés is nagy hatást gyakorolhat az impulzus megújítására.

A pedagógusok számára nemzetközi szinten az alábbi ajánlások fogalmazódtak meg:

 • Törekedjenek arra, hogy az operatív kérdések megoldására más fórumot kialakítva, a tanári konferenciákon a legnagyobb hangsúly Rudolf Steiner: Általános embertan című művének stúdium-munkáján legyen.
 • Tanulmányozzák Christoph Wiechert: Du sollst sein Rätsel lösen… (angolul Solving the Riddle of the Child…), a gyermekmegfigyelés művészetéről szóló könyvét.
 • Legyenek a természeti környezet érdekében indított kezdeményezéseik (pl. faültetés, méhekkel való foglalkozás, stb.).

A nemzetközi és a különböző országok helyi projekteiről a waldorf-100.org weboldalon lehet tájékozódni.

A Magyar Waldorf Szövetség szervezeti szinten az alábbi kezdeményezéseket indította útjára (a lista folyamatosan bővül):