Magyar Antropozófiai Társaság

Rudolf Steiner (1861–1925), a filozófia doktora, a 19. század végén kezdte meg egy új világnézet kidolgozását, mely egyesíti az ókori időkből származó keleti bölcsességet és a modern nyugati tudományos gondolkodását. Több száz könyv és előadás, több ezer oldal írott mű formájában maradt ránk Rudolf Steiner életműve – az antropozófia. Maga a kifejezés a görög “antropos”, (ember), és a “sophia”, (bölcsesség) szavak összetételéből származik és szó szerint az “ember bölcsessége”-t jelenti. Tartalmát tekintve az antropozófia egy megismerésen alapuló, tudományos módszerekkel felépített, korszerű világkép, ezért szellemtudománynak is nevezik.

Az antropozófia tényként fogadja el egy érzékfeletti világ létezését, éppen úgy, ahogyan a modern tudomány és a modern emberek tényként fogadják el a fizikai világot, annak lényeit és eseményeit. Maga az antropozófia pedig egy olyan megismerési út, mely úton haladva az ember megismerheti ezt az érzékfeletti, szellemi világot, annak lényeit, folyamatait és eseményeit. Rudolf Steiner ezt a következő szavakkal fogalmazta meg: „Az antropozófia egy megismerési út, mely az ember lényében lévő szellemiséget a világmindenség szellemiségéhez kívánja vezetni.” Azok, aki ezen a megismerési úton járnak, tehát olyan emberek, akik az ember és a világ mivoltára vonatkozóan nem fogadják el kizárólagosnak a fizikai, anyagi észlelés eredményeit és ezért a világra vonatkozóan további kérdéseket tesznek fel. Ezekben a kérdésekben megjelenő megismerési vágy olyan erős, hogy Steiner fogalmazása szerint ezek az emberek ezt olyan „életszükségletnek érzik, mint az éhséget és szomjúságot”.

További részleteket és információkat az antropozófiáról, az Antropozófiai Társaság működéséről, programjairól és az antropozófiai könyvek kínálatáról a társaság honlapján találhat: http://antropozofia.hu/