Érdekképviselet

A Magyar Waldorf Szövetség egyik legfontosabb tevékenysége a magyarországi Waldorf intézmények szakmai érdekképviselete.

Az érdekképviseleti tevékenységünk során

állandó jogszabály és jogszabálytervezet figyelést végzünk, melyeket szükség esetén véleményezünk, módosítási javaslatokat terjesztünk be,

rendszeresen részt veszünk a törvényalkotással összefüggő társadalmi érdekegyeztetés folyamatában,

jó kapcsolatot ápolunk a Minisztériumokkal, a Kormányhivatallal, az Államkincstárral és más közigazgatási és civil szervezetekkel.

Az elmúlt időszakban elért eredményeink

Elértük, hogy az új Köznevelési Törvénybe (mely tervezetéből eredetileg teljesen kimaradt) bekerüljön annak a lehetősége, hogy Magyarországon létezhessenek alternatív iskolák és óvodák, saját kerettantervvel és óvodapedagógiai programmal.

Az igazi közösségi összefogás eredményeképpen létrejött új Waldorf-kerettantervet és új Waldorf Óvodapedagógiai Programot teljes egészében módosítás nélkül elfogadtattuk a Minisztériummal, melynek köszönhetően nem csak a pedagógiai programban, hanem pl, a személyi és tárgyi feltételek vonatkozásában is eltérhetnek a Waldorf-intézmények az állami tantervtől.

A Köznevelési Törvénybe kérvényünk alapján került vissza annak a lehetősége, hogy az intézmények fenntartói az osztályok maximális létszámának 20%-kal való növelését engedélyezhetik.

Kérelmünk alapján tartalmazza a 20/2012 EMMI rendelet azt az előírást, hogy az alternatív nevelést/oktatást folytató intézmények ellenőrzésébe be kell vonni az adott alternatív nevelési/oktatási módszer területén jártas szakértőt, vagy a nevelési/oktatási módszer nemzetközileg, vagy országosan elismert képviselőjét. Ez a jövőben a Waldorf-intézményeknél folytatott ellenőrzésekkor vélhetően sokat fog segíteni a vizsgálat gördülékeny lebonyolításában.

Az érdek-képviseleti munkánk eredményeképpen a Minisztérium és a Waldorf Ház között létrejött köznevelési szerződés egyfajta védőhálója a Waldorf- intézményeknek, mely lehetővé teszi, hogy a Waldorf Ház hivatalos pedagógiai intézetként működhessen és biztosíthassa Waldorf-intézmények számára szükséges pedagógiai szolgáltatásokat.

Kérelmünk alapján került benyújtásra és elfogadásra a 2013. évi Költségvetési Törvény azon módosítási javaslata, amely az alternatív iskolák finanszírozásának meghatározásához szükséges mutatószámokat az iskolák javára kedvezően befolyásolja. A Szövetség által elért módosításnak köszönhetően a Waldorf-iskolák jelentős többletbevételhez jutottak, mely nagyban hozzájárul az intézmények fenntartásához és fejlődéséhez.