Névvédelem

A Waldorf név a pedagógiai tevékenység (iskolai előkészítő nevelés, alap- és középfokú oktatás, pedagógusképzés, felnőttképzés, szabadidős foglalkozás) és a pedagógiai kutatások területén Magyarországra is kiterjedő hatállyal védjegyoltalom alatt áll (lajstromszám: 601333).

A védjegyjogosult Bund Der Freien Waldorfschulen engedélye alapján a Waldorf-pedagógia szerint működő magyarországi intézmények és egyéb szervezetek esetében a Waldorf név használatának engedélyezésére a Magyar Waldorf Szövetség jogosult.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2013. május 2-án elfogadott Waldorf-kerettanterv alapján, ha egy iskola Waldorf iskolaként kívánja megnevezni magát, vagy helyi tantervében hivatkozásként szerepelteti e neveket, akkor – mivel e nevek oltalom alatt álló védjegyek – köteles a Magyar Waldorf Szövetség névhasználati engedélyét beszerezni és működése során a Szövetség névhasználatra vonatkozó szabályait megtartani. Hasonlóképpen érvényes ugyanez a Waldorf-óvodák és a Waldorf-Óvodapedagógiai Program tekintetében.

A Magyar Waldorf Szövetség a Waldorf-névhasználat vonatkozásában elkészítette névvédelmi szabályzatát és mellékleteit, amely részletesen szabályozza a névhasználat feltételeit, illetve a névhasználati engedély kiadását megelőző névhasználati eljárás folyamatát.

A névvédelemmel kapcsolatos és a névhasználati kérelemhez szükséges dokumentumok a dokumentárból letölthetők.

Névhasználati engedély igénylése
Waldorf-névhasználati engedélyt igényléséhez, kérjük, hogy küldje el részünkre emailben az mwsz@waldorf.hu címre az alább felsorolt dokumentumokat.

Névhasználati kérelem a leendő fenntartó részére*
A fenntartó alapító okirata
Névhasználati kérelem a leendő intézmény részére**
Megállapodás egy támogató iskolával
Az intézmény alapító okirata***
Pedagógiai Program***
SZMSZ***
Házirend***
Pedagógusok végzettségét igazoló dokumentumok
Kitöltött névhasználati kérdéssor
Kitöltött névhasználati adatlap
* A fenntartó névhasználati kérelmére csak abban az esetben van szükség, ha a fenntartó nevében is szerepelni fog a Waldorf megnevezés. A fenntartó külön eljárás nélkül megkapja a névhasználati engedélyt, ha az alapító okiratában szerepel, hogy az alapítási cél egy Waldorf óvoda/iskola létrehozása.

** Nincs rá formanyomtatvány, saját szavakkal megfogalmazott kérelem, ami egyben anamnézise is a kezdeményezésnek.

*** Amennyiben a megjelölt dokumentumok még nem készültek el, lehetőség van helyette a Waldorf-pedagógiai működésnek megfelelő szándéknyilatkozat benyújtására.

A névhasználati eljárás költsége
1 csoportos óvoda esetén: 120.000 Ft
több csoportos óvoda estén: 150.000 Ft
iskola esetén: 150.000 Ft
A névhasználat költsége a névhasználati vizsgálatban részt vevő vizsgáló csoport tagjainak megbízási díjait, utazási költségeit és az eljárás adminisztrációs és irodai költségeit fedezi.

A névhasználat díja
A névhasználat díját a Szövetség tagjai esetében tartalmazza a megfizetett éves tagdíj. A Szövetségben tagsággal nem rendelkező névhasználó, illetve a tagdíjfizetéssel elmaradó tag külön névhasználati díjat fizet, amelynek mértéke a tagintézmények által a tárgyévben fizetett átlagos tagdíj.