Elnökség

A Magyar Waldorf Szövetség képviseleti szerve a hét tagból álló Elnökség, amely szervezi és koordinálja a Szövetség működését.

Az elnökségi tagokat a szervezeti egységek (Iskolák Gyűlése, Óvodák Gyűlése, Fenntartói Kollégium, Képzések Kollégiuma) választják meg tagjaik közül.

Az Elnökség fontosabb feladatai

  • koordinálja a Szövetség működését,
  • ellátja a Szövetség képviseletét,
  • felügyeli az Iroda működését,
  • előkészíti a Közgyűlések összehívását, elősegíti munkáját, működését,
  • végzi az érdekképviselettel összefüggő feladatokat,
  • elvégzi a Közgyűlés által reá rótt feladatokat,
  • elkészíti és a Közgyűlésnek benyújtja a Szövetség éves költségvetését, beszerzi a véleményezésre jogosult szervezeti egységek véleményét,
  • elkészíti és a Közgyűlésnek benyújtja a Szövetség éves beszámolóját, és a közhasznúsági mellékletet,
  • dönt a hazai szakmai-, érdekképviseleti és egyéb szervezetekben tagság létesítéséről illetve megszüntetéséről,
  • mandátummal felruházott képviselőket küld hazai és nemzetközi szakmai-, érdekképviseleti és egyéb szervezetekbe,
  • ellátja mindazon tevékenységeket, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Alapszabály a Szövetség más szervezeti egységének hatáskörébe nem utal.
  • feladatainak ellátása érdekében irodát működtet, amelynek meghatározza feladatait és felügyeli tevékenységét.

Az Elnökség tagjai maguk közül Elnököt választanak.

Az Elnök legfontosabb feladatai

  • az Elnökség tevékenységének koordinálása,
  • döntés és intézkedés az elnökségi ülések közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben,
  • a Közgyűlés, az Elnökség, az Iskolák Gyűlése, az Óvodák Gyűlése és a Fenntartói Kollégium által meghozott határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
  • az elnökségi ülések összehívása,
  • az Elnökség döntése alapján a munkáltatói jogok gyakorlása a Szövetség munkavállalói felett,
  • a Szövetség képviseletének ellátása.