Elnökség

A Magyar Waldorf Szövetség képviseleti szerve a hét tagból álló Elnökség, amely szervezi és koordinálja a Szövetség működését.

Az elnökségi tagokat a szervezeti egységek (Iskolák Gyűlése, Óvodák Gyűlése, Fenntartói Kollégium, Képzések Kollégiuma) választják meg tagjaik közül.

Az Elnökség fontosabb feladatai

 • koordinálja a Szövetség működését,
 • ellátja a Szövetség képviseletét,
 • felügyeli az Iroda működését,
 • előkészíti a Közgyűlések összehívását, elősegíti munkáját, működését,
 • végzi az érdekképviselettel összefüggő feladatokat,
 • elvégzi a Közgyűlés által reá rótt feladatokat,
 • elkészíti és a Közgyűlésnek benyújtja a Szövetség éves költségvetését, beszerzi a véleményezésre jogosult szervezeti egységek véleményét,
 • elkészíti és a Közgyűlésnek benyújtja a Szövetség éves beszámolóját, és a közhasznúsági mellékletet,
 • dönt a hazai szakmai-, érdekképviseleti és egyéb szervezetekben tagság létesítéséről illetve megszüntetéséről,
 • mandátummal felruházott képviselőket küld hazai és nemzetközi szakmai-, érdekképviseleti és egyéb szervezetekbe,
 • ellátja mindazon tevékenységeket, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Alapszabály a Szövetség más szervezeti egységének hatáskörébe nem utal.
 • feladatainak ellátása érdekében irodát működtet, amelynek meghatározza feladatait és felügyeli tevékenységét.

Az Elnökség tagjai maguk közül Elnököt választanak.

Az Elnök legfontosabb feladatai

 • az Elnökség tevékenységének koordinálása,
 • döntés és intézkedés az elnökségi ülések közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben,
 • a Közgyűlés, az Elnökség, az Iskolák Gyűlése, az Óvodák Gyűlése és a Fenntartói Kollégium által meghozott határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
 • az elnökségi ülések összehívása,
 • az Elnökség döntése alapján a munkáltatói jogok gyakorlása a Szövetség munkavállalói felett,
 • a Szövetség képviseletének ellátása.