Közgyűlés

A Magyar Waldorf Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet a rendes tagok mandátummal felruházott képviselői alkotnak.

A Szövetség rendes tagjai lehetnek:

  • Waldorf-óvodák
  • Waldorf-iskolák
  • Waldorf-képések
  • Waldorf-intézmények fenntartói
  • Társszervezetek

A Taggyűlés ülései – ettől eltérő eseti rendelkezés hiányában – nyilvánosak, azokon a Szövetség képviselőinél tett előzetes bejelentkezés után megfigyelőként bárki részt vehet.

A Szövetség a Közgyűlést legalább évente egy alkalommal hívja össze. A Közgyűlésen kerülnek megvitatásra és megszavazásra az egész Waldorf-mozgalmat és magát a Szövetséget, mint egyesületet érintő kérdések.

A Közgyűlés dönt kizárólagosan:

  • az alapszabály módosításáról
  • az éves költségvetésről, a tagdíjakról
  • a névvédelmi szabályzatról
  • az éves beszámoló elfogadásáról
  • a tagfelvételekről