Méh megfigyelési pályázat

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG
Waldorf-intézmények részére
méh megfigyelési projektek megvalósítására

 

ELŐZMÉNYEK

A Magyar Waldorf Szövetség tagja a Waldorf-pedagógia megszületésének közelgő 100. évfordulója alkalmából létrejött Waldorf 2019 e.V. nemzetközi szervezetnek, melynek az egyik kiemelt ajánlása, hogy a Waldorf-pedagógia impulzusának megújítása érdekében a Waldorf-intézmények világszerte kezdjenek bele olyan, a természettel kapcsolatos projektekbe, mint például a méhek tanulmányozása.

Részt vettünk a NIOK által meghirdetett „Adjuk össze” adománygyűjtő programban a “Zümm-zümm” néven indított kampányunkkal, mely kiemelkedően sikeresnek bizonyult. Az egyéni adományozóknak és a MagNet Bank hozzájárulásának köszönhetően a költségek levonása után a Szövetség több mint 700.000 Ft támogatáshoz jutott.

 

FELHÍVÁS

A kampánnyal összhangban a Magyar Waldorf Szövetség ezúton meghirdeti a Waldorf-óvodák és iskolák körében annak a lehetőségét, hogy az összegyűlt támogatásból méh-megfigyelési projektek megvalósításához pénzügyi forráshoz juthassanak.

A lehetséges pályázók köre:
Bármely Magyarországon működő Waldorf-óvoda, vagy iskola, illetve fenntartója pályázhat.

A pályázónként maximálisan pályázható összeg:
70.000 Ft

Az összeg felhasználhatósága:
A megpályázott összeget a pályázó
– méhmegfigyelési kaptár beszerzésére / bérlésére,
– méhcsalád(ok) beszerzésére / bérlésére,
– valamint a projekthez köthető járulékos költségek fedezésére fordíthatja.

A projektet az intézmény szabad döntése alapján bármilyen módon megvalósíthatja, de javasoljuk olyan méhész(ek) bevonását, aki(k) antropozófiai szemlélettel közelít(enek) a méhészet kérdéséhez.

Bár a méh-megfigyelési projektet minden intézmény teljes egészében a saját felelősségére végzi, mégis fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a megvalósítás során a résztvevők a lehető legkörültekintőbben járjanak el. A teljesség igénye nélkül szeretnénk ehhez néhány szemponttal szolgálni:

– Célszerű a teljes közösség (pedagógusok, szülők, fenntartók, stb.) által elfogadtatni a projektet.

– Fontosnak tartjuk méhész szakember(ek) hivatalos bevonását a projektbe.

– Tanácsos megvizsgálni az országos és helyi szinten hatályos vonatkozó előírásokat (ember- és állat-egészségügyi, jogi, környezeti, stb.)

– Fel kell készülni a lehetséges kockázatokra.

– Javasolt a projektet a Waldorf 2019 e.V. által készített, a különböző korosztályoknak szóló ajánlás figyelembevételével megvalósítani. Az ajánlás az alábbi linkekről letölthető:

németülangolulspanyolul

 

 

A pályázat beadásának formai követelményei:
A pályázatokat e-mailben várjuk az mwsz@waldorf.hu címre.
A pályázatnak tartalmaznia kell
– a megvalósítandó projekt rövid leírását.
– a pályázó intézmény / fenntartó név és cím adatait,
– a pályázat megvalósításáért felelős személy adatait (név, e-mail, telefonszám, beosztás),

A pályázat megvalósításának határideje:
A pályázatot legkésőbb 2019. augusztus 31-ig kell megvalósítani.

Pályázat beadási határidő:
2018. május 7. 08:00

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat a Magyar Waldorf Szövetség Elnöksége bírálja el. A bírálati szempont kizárólag a formai követelményeknek való megfelelés. Amennyiben a teljes pályázati keretet meghaladó értékben érkeznek be pályázatok, úgy a nyertesekről való döntés a beérkezés sorrendje alapján történik.

Beszámolási kötelezettség:
A megvalósított projektről a megvalósítást követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. szeptember 30-ig kérünk egy rövid írásos, fényképekkel illusztrált beszámolót e-mailen az mwsz@waldorf.hu címre. A projekt megvalósításáról pénzügyi beszámolót nem kérünk. Amennyiben a pályázó a megadott határidőn belül nem küldi el a beszámolót, úgy a kapott pályázati összeget teljesen egészében vissza kell fizetnie.

Beszámolók:

Aranyhal Waldorf Általános Iskola

Forrás Waldorf Általános Iskola

Kékvölgy Waldorf Iskola

Mandulafa Waldorf Általános Iskola

Napraforgó Waldorf Általános Iskola

Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola