Kellner Ágnes Alapítvány

A Magyar Waldorf Szövetség 2015. október 9-én alapította meg a Kellner Ágnes Alapítványt. Az alapítvány létrehozásának és működésének célja a Rudolf Steiner által kidolgozott Waldorf-pedagógiára, a pedagógia hazai és nemzetközi gyakorlatára, fejlődési lehetőségeire vonatkozó kutatások és fejlesztések ösztönzése és támogatása.

Az alapítvány a fenti pontban megfogalmazott célok elérése érdekében a Waldorf-pedagógiával, annak gyakorlati alkalmazásával és fejlődésével kapcsolatos humán kutatásokat és fejlesztéseket támogat (különösen: sorskövető, gyermekegészségügyi, gyermekek oktatásával-nevelésével, családi kapcsolataikkal, testi-lelki-szellemi fejlődésükkel összefüggő, a gyermek- és ifjúságvédelemre, a gyermeki jogokra vonatkozó, a Waldorf-pedagógia bármely területéhez és intézményeihez kapcsolódó egyéb kutatás és fejlesztés, mérés, felmérés), támogatókat kutat fel és pályázatokon vesz részt a céljai megvalósításához szükséges anyagi alapok biztosítása érdekében.

Az alapítvány névválasztásával dr. Kellner Ágnes iránti tiszteletünket szerettük volna kifejezni. Miután Ági néni tartalmas földi életének 89. esztendejében átlépett a szellemi világba – a végrendeletében meghatározottak szerint – az összes tulajdonát a Magyar Waldorf Szövetség örökölte meg.

Dr. Kellner Ágnes (1925. október 9. – 2014. március 30.) életéről az Antropozófia folyóirat 2013. karácsonyi számában jelent meg egy interjú:
Beszélgetés Dr. Kellner Ágnessel (Antropozófia folyóirat 2013. Karácsony)