Pártoló tagság

A Magyar Waldorf Szövetség kezdeményezte egy Pártoló Kör létrehozását, melyet a Szövetség pártoló tagjai alkotnak. A Pártoló Kör tagjává válni elsősorban egyfajta szellemi elkötelezettséget jelent a Waldorf mozgalom iránt, melyen kívül minden tag a saját lehetősége és döntése alapján biztosíthat pénzügyi, vagy tárgyi támogatást a Szövetség részére.

Részlet a Magyar Waldorf Szövetség alapszabályából:

“A Szövetségnek pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, aki a Szövetség célkitűzéseinek megvalósításához szellemi, anyagi vagy fizikai támogatást kíván nyújtani. A pártoló tag a taggyűlésen megfigyelőként vehet részt. A pártoló tagság a Szövetség Elnökségének döntése alapján jön létre.”

Az alábbi linkeken letölthető a tagfelvételi kérelem:
Magánszemélyként
Jogi személyként

A kitöltött kérelmeket postai úton (Budapest, 1075 Asbóth utca 17.) , vagy beszkennelve elektronikus úton (mwsz@waldorf.hu) várjuk.