Erasmus+ pályázat

“Az iskolák és a tanulók fejlődését támogató személyre szabott és formatív értékelési gyakorlatok” a címe annak az Erasmus+ projektnek, amelyet a Magyar Waldorf Szövetség az ECSWE-vel és a Learning for Well-being Alapítvánnyal közösen indított 2019-ben. A projektben a partnerek 20 innovatív és formatív értékelési módszerekkel kapcsolatos gyakorlat összegyűjtését tűzték ki célul. A partnerség egy informális értékelési csoportból nőtt ki, amely azt tűzte ki célul, hogy megvizsgálja, mi áll már rendelkezésre az alternatív értékelési módszerek terén, és milyen igények merülnek fel ebben a témában. 

A projekt során a vezérkérdés a következő volt: hogyan lehet minden egyes gyermek/fiatal egyedi lehetőségeinek kibontakozását a legjobban támogatni olyan kontextushoz igazított, egyénre szabott, részvételi értékelési folyamatok révén, amelyek a tanulóknak a cselekvőképesség és az önrendelkezés érzését adják?

A projekt honlapja és a könyv online formában

Az ezeket a gyakorlatokat bemutató könyv a három szervezet kétéves, szoros együttműködésének eredménye. A benne szereplő történetekhez bátor, ötletgazdag és nyitott gondolkodású tanárok, szülők, iskolavezetők, szakértők és diákok járultak hozzá Európa 12 országából. A könyv határozott üzenete az, hogy az iskolai tanulói értékeléssel kapcsolatos nehéz kérdések körül a változás nem csak lehetséges, hanem már meg is történt az osztálytermekben és az iskolákban. A könyvben szereplő történetek leírják, hogy a gyermekek az oktatást úgy élik meg, mint ami természetes módon épül a velük született tanulási vágyra és képességre, és hogy ezt a körülöttük lévő támogató felnőttek erősítik.

A tanárok és az iskolavezetők számos kihívással néznek szembe. Olyan kihívásokkal, amelyek pozitív energiát követelnek tőlük ahelyett, hogy a kudarctól való félelem negatív következményeivel kellene foglalkozniuk, akár a tanulók vagy a szülők, akár maguk a tanárok és az iskolavezetők körében. Ehelyett a könyvben bemutatott tanárok arra összpontosítanak, hogyan erősíthetik a tanulást az osztályteremben, minden egyes tanuló és saját maguk, valamint az iskola tágabb tanulási közösségében. Néhány példánk azt is mutatja, hogy a nemzeti oktatáspolitika pozitívan reagálhat a transzformatív változások kezdeményezéseire.

A könyv nem végeredmény, hanem kiindulópont a formális oktatásban történő értékelésről és annak a tanulók fejlődésére gyakorolt hatásáról szóló további párbeszédekhez. Ezért tervezzük, hogy 2022-ben is szervezünk rendezvényeket az “értékelés mint párbeszéd éve” során.

További információ: 

A projekt honlapja

Domokos Márti, domokos.marta@waldorf.hu

A könyv nyomtatott példányban átvehető a Szövetség irodájában.