Erasmus+ pályázat

A Magyar Waldorf Szövetség az ECSWE-vel (European Council for Steiner Waldorf Education) és egy nemzetközi alapítvánnyal (Learning for Well-being) együtt részt vesz egy Erasmus+ projektben, amelynek célja, hogy meglévő, személyreszabott jó formatív értékelési gyakorlatokat gyűjtsünk. 

Nem csak hazánkban, de európai szinten is egyre inkább az a tendencia, hogy az értékelés standardizált, szummatív értékelési formákra redukálódik, amely a valódi tanítás és tanulás helyett a tesztekre való felkészítésre és a magolásra ösztönöz.

A Waldorf-pedagógia szerint azonban a tanítás és a tanulás egészen más szinten történik, és a jó értékelés nem csak a múltnak, az elért teljesítménynek szól, de az egyes gyermekre, egyénre szabottan a jövőre nézve is útravalót ad, támogatva a személyiség és a képességek fejlődését (ideális esetben nem csak a gyermekét, de a pedagógusét is). 

A partnerség célja, hogy jó gyakorlatok bemutatásával európai szinten elősegítse egy kvalitatív értékelési kultúra elterjesztését.

Ennek első lépése ez a projekt, amelyben személyre szabott, formatív értékelési gyakorlatokat gyűjtünk és teszünk elérhetővé. A terv, hogy húsz ilyen értékelési gyakorlatot gyűjtünk európai Waldorf és nem-Waldorf iskolákból, ebből négy magyar iskolából kerül ki. 

Ezeket egy kiadványban online és nyomtatott formában dokumentáljuk, azzal a céllal, hogy megismerve őket más tanárok is kibővítik értékelési módszereiket. Azokat a tanárokat, akik jó gyakorlata bekerül a gyűjteménybe, meghívjuk egy peer-learning találkozóra, ahol egymásnak is bemutathatják a módszereiket és tanulhatnak egymástól. 

A projekt időszaka:

2019. szeptember 1 – 2021. november 30.

A projekt lépéseit és eredményeit az alábbi linken lehet követni: http://personalisedassessment.ecswe.eu/

További információért fordulj Domokos Mártihoz, a projekt koordinátorához: domokos.marta@waldorf.hu