Ernst Marti: Az éteriség c. könyv májusi megjelenése

 

Májusban magyarul is megjelenik!
ERNST MARTI: AZ ÉTERISÉG

Az „éteri”, az „éteriség” kifejezést az antropozófiai nyelvben rendkívül gyakran
használjuk. Minden, ami az élettel összefügg, az az éteriséggel függ össze.
Gyakorlati életünkben – a gyógyászattól kezdve a biodinamikus mezőgazdaságon, a
Waldorf-pedagógián vagy az euritmián át egészen a jövőnket meghatározó éteri
technikáig (morális technikáig) bezárólag – minden az éteriség ismeretét feltételezi.
Az éteri Krisztus megjelenése a Föld szférájában a golgotai misztérium óta az
emberiség legfontosabb eseménye. Ahhoz, hogy ebben a hatalmas kozmikus
történésben felismerjük feladatainkat, és cselekvő emberré váljunk, ehhez is az éteri
világ mélyebb ismerete szükséges.

Dr. Ernst Marti még fiatal orvosként Dr. Ita Wegmantól kapta azt a feladatot, hogy
tanítsa az éteriséget. Ennek az életfeladatnak a – részben befejezetlen – gyümölcse
ez a könyv. A könyv első részében foglalkozik az éteri világgal, összefüggésben a
természettudomány, az emberi tudat, a Föld és a Kozmosz, valamint a tér
fejlődésével. Részletesen tárgyalja az univerzális erőket (négy éter), a természetben
működő ellenerőket (központi erőket), valamint a természetalatti erőket
(elektromosság, mágnesesség, magerők). A második részben részletesen
megismerkedhetünk a világunkat megjelenítő képző-erőkkel, így az alakképző, a
formaképző és a szubsztanciaképző-erőkkel. Az éteri képzőerők kutatásának
gyakorlati alkalmazásaként olvashatunk Mária Thun vetési naptáráról és a
gyógyeuritmia néhány alapvetéséről.

A könyvet olvasva egyre világosabbá válik,
ahogy a láthatatlan, a természetfeletti működik a látható világban, és ahogy ennek
hatására felépül a természet az összes élőlényével együtt. Az emberiségnek –
ahhoz, hogy küldetéséhez méltó jövője lehessen – meg kell ismernie az éteriséget!
Ennek egyik megközelítése Ernst Marti munkája.
Szeretettel ajánljuk a könyvet Waldorf-tanároknak, gyógyítóknak, euritmistáknak,
biodinamikus gazdáknak és mindenkinek, aki a világ teljes valóságával szeretne
megismerkedni.

Frisch Mihály

 

Kiadó: Ita Wegman Alapítvány, 2020

Az előrendeléseket ide várjuk: info@szabadgondolat.hu